Non fagas como que non están.


Algunhas veces parece que vamos polo mundo nun coche sin ventás. Ao mellor é que non queremos mirar ou queremos facer como que os millóns de persoas que pasan necesidades non están ao noso lado...
Rodrigo 6º

domund 2013Neste vídeo queremos que pensedes un pouco nos MISIONEIROS, esas persoas que nos ensinan cada día que Xesús está nos demais.