Domund 2010: Oueremos ver a Xesús.Todos podemos axudar a que os misioneiros non se sintan sós. O domingo 24 de outubro , podemos colaborar .Non te esquenzas que nos necesitan.

A ovella perdida: