Por un mundo cheo de Paz.
Cousas da Biblia.

A Biblia é un conxunto de libros que falan de Deus.
Son 73 libros.
Podemos dividilos en dúas partes:
Os escritos antes de nacer Xesús (46), Antigo Testamento.
Os escritos despois de nacer Xesús (27), Novo Testamento.


Para os cristiáns os máis importantes son os Evanxeos, que se atopan no Novo Testamento.
Contan as ensinanzas e a vida de Xesús.
Son catro:
Evanxeo de S. Mateo.
Evanxeo de S. Marcos.
Evanxeo de S. Lucas.

Evanxeo de S. Xoán.

Os nenos de 3º.