Paz 2011.
"Nós estamos medrando, e con nós medrará un mundo cheo de Paz".Xoán Pablo II.