22 oct. 2013

Non fagas como que non están.


Algunhas veces parece que vamos polo mundo nun coche sin ventás. Ao mellor é que non queremos mirar ou queremos facer como que os millóns de persoas que pasan necesidades non están ao noso lado...
Rodrigo 6º