15 dic. 2010

A estrela do Nadal.Na árbore de Nadal
unha estrela vou poñer.
Quero adornar a miña casa,
e que os amigos me veñan ver.
Dareilles mazapán e turrón
ou un pouco de chorizón.
Despois de comer
xogaremos moi ben.
Non vamos pelexar
vamos cantar
unha panxoliña de Nadal.

Luis 5º.