3 dic. 2007

Camiño de Belén (nenos de 4º)


,Xosé e María
van a Belén,
A viaxe é longa
dende Nazaré.

Non viaxan en coche
nin tampouco en avión,
só teñen un burro
e un gran corazón.

Este é o camiño
a viaxe da ilusión,
o fillo de Deus
o rei do amor.